Základní škola speciální, Ústí nad Orlicí

poskytuje žákům základy vzdělání. Ve škole je 10 ročníků v deseti třídách. Osm tříd je umístěno ve škole v Ústí nad Orlicí, dvě třídy v odloučeném pracovišti v Domově pod hradem na Žampachu. Žáci plní Školní vzdělávací program pro ZŠ speciální a pro přípravný stupeň nebo Rehabilitační vzdělávací program. Žákům je věnována individuální péče podle druhu a stupně postižení. Ve třídě pracuje učitelka a vychovatelka, případně asistent pedagoga.