Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Zájmová činnost

Ve škole pracuje množství zájmových útvarů, které pomáhají žákům smysluplně vyplnit volný čas.

Jedná se o tyto kroužky: - sportovní kroužek mladších žáků

                                    - sportovní kroužek starších žáků

                                    - keramický

                                    - břišních tanců

                                    - stolního tenisu

                                    - základů výpočetní techniky

                                    - výtvarný

                                    - pěvecké sbory Kosáci a Pohoda

                                    - dramatický 

                                    - přírodovědný

                                    - kroužek bruslení

  • K činnosti zájmových útvarů využíváme vlastní tělocvičnu, školní zahradu a hřiště, počítačovou učebnu, keramickou dílnu a další prostory vnitřní i venkovní.  

Zájmová činnost