Školní jídelna

Zajišťuje celodenní stravování žákům internátů a obědy všem ostatním žákům a zaměstnancům školy. Jídelna je umístěna přímo v budově školy, kapacita je 200 jídel denně.
Žáci se mohou zapojit i do programu „Školní mléko“.

9 x proč se stravovat v naší školní jídelně:


telefon na odhlášky: 605 587 208