Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Projekty

 

Projekty podané ve školním roce 2016/2017

 

MŠMT

Název projektu: Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí 22

Oblast podpory: 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/.0./16022/0003679 

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 686.354,00 Kč 

Úplný text včetně podpořených aktivit naleznete v sekci Dokumenty. 

 
 

Projekty podané ve školním roce 2015/2016
 
MŠMT 
 
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
 
Oblast podpory: 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání.
 
Název klíčové aktivity: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0883
 
Název projektu: EU Ústí nad Orlicí 
 
 
Pardubický kraj 
 
 A3 Program na podporu rozvoje sportovní činnosti škol a na podporu volnočasových aktivit - Hejbejte se kosti moje - Kč 6.000,00
 
E3 Program na podporu organizace a zajištění jiných soutěží regionálního významu - Kluci, holky, florbalky - Kč 4.000,00 
 
Město Ústí nad Orlicí  
 
Stejně jako v minulých letech i v roce letošním nás podpořilo Město Ústí nad Orlicí formou dotací.
Dotace na úpravu hřiště                               Kč 10.000,00
Dotace na projekty školy                              Kč 35.000,00
Dotace na projekt Kamarádství nezná hranic  Kč 24.000,00
 
Prostředky získané z těchto dotací budou jako v minulých obdobích využité k podpoře nejrůznějších aktivit, které škola pro své žáky připravuje. Jedná se o podporu činnosti jednotlivých zájmových kroužků, zajištění družebních akcí s naší spřátelenou školou v Polsku a v neposlední řadě pro údržbu hřiště u školy, které je využíváno nejen našimi žáky, ale širokou veřejností. Část prostředků bude využita na pokračování projektů v Orlickoústecké nemocnici, a to Přijďte se podívat, jak se nám tu hezky stoná a Plavba za zdravím. 
 
 
 
Projekty podané ve školním roce 2014/2015
 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

 

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 

 

Název projektu: Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (OP VK)

 

Název veřejné zakázky: "Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036" 

odkaz na stánky MŠMT: http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-nakup-it-vybaveni-pro-projekt-cz-1-07-1-3-00-51-0036-5.html

 

Další informace k projektu ke stažení v sekci DOKUMENTY.

 

Pardubický kraj

"Sportujeme s radostí" - podpora organizace a zajištění soutěží regionálního charakteru

"Zdraví nebo nemocní, stále jsme aktivní" - podpora zájmové činnosti a vhodného využití volného času 

 

Město Ústí nad Orlicí

Úprava hřiště

Projekty na podporu volnočasových aktivit         

 

Projekty podané ve školním roce 2013/2014

Pardubický kraj 

  Zájmová činnost na speciálkách

Sportovní soutěže

 

Město Ústí nad Orlicí

Přijďte se podívat, jak se u nás hezky stoná XI. Kč 8.000,00

Plavba za zdravím, aneb Škola v přírodě - příroda ve škola V.etapa Kč 10.000,00

Cesta kolem světa Kč 3.000,00

12. ročník Tanečního maratonu Kč 5.000,00

Zájmové činnosti na speciálních školách Kč 4.800,00

Pomáháme si navzájem X. Kč 4.000,00

Muzikoterapie Kč 3.500,00

V přírodě a o přárodě anebo jak se chovat k životnímu prostředí Kč 5.000,00

Zpíváme si pro radost Kč 4.000,00 

Dotace na úpravu hřiště Kč 10.000,00   

 

 

Projekty podané ve školním roce 2012/2013

Pardubický kraj

Zájmová činnost na speciální škole

Sportovní soutěže na speciálkách

 

Město Ústí nad Orlicí

V přírodě a o přírodě aneb jak se chovat k životnímu prostředí 5000,00 Kč

Zpíváme si pro radost 4000,00 Kč

Pomáháme si navzájem 4000,00 Kč

Muzikohraní 3.500,00 Kč

A léta běží 3800,00 Kč

Zájmová činnost na speciálce 4800,00 Kč

Země kde chci žít 2800,00 Kč

Přijďte se podívat, jak se u nás hezky stoná X. 7000,00 Kč

Plavba za zdravím aneb Škola v přírodě-příroda ve škole IV. etapa 10000,00 Kč 

Město Ústí nad Orlicí se již tradičně podílí na financování akcí, které pomáhají dětem zapojit se do výtvarných činností, sportovních soutěží a nejrůznějších aktivit, které přispívají k jejich rozvoji a zpestřují život školy.  

Projekty podané v roce 2011/2012

Pardubický kraj

Zájmová činnost na speciální škole

Sportovní soutěže na speciálkách

Město Ústí nad Orlicí

Zpíváme pro radost 4.000,00 Kč

11. ročník tanečního maratonu 5.000,00 Kč

Zájmová činnost na speciální škole 5.000,00 Kč

Přijďte se podívat, jak se u nás hezky stoná IX  6.000,00 Kč

V přírodě a o dpřírodě aneb jak se chovat k životnímu prostředí III.  4.000,00Kč

Orientální tance  4.000,00 Kč

Plavba za zdravím aneb Škola v přírodě-příroda ve škole III. etapa 11.000,00Kč  

Čtvero ročních období 3.000,00 Kč

Pomáháme si navzájem VIII. 4.000,00 Kč

Projekt muzikoterapie S hudbou kolem světa 4.000,00 Kč

Úprava hřiště u speciální školy IV 5.000,00 Kč

 

Projekty podané v roce 2010/2011

Pardubický kraj

Volnočasové aktivity na speciálce 10.000,00 Kč

Město Ústí nad Orlicí

10. ročník tanečního maratonu 5.000,00 Kč

Volnočasové aktivity na speciálce 5.000,00Kč

Pomáháme si navzájem VII 4.000,00 Kč

Zpíváme pro radost 4.000,00 Kč

Putování po šamanské stezce 4.000,00 Kč

V přírodě a o přírodě aneb jak se chovat k životnímu prostředí II 5.000,00 Kč

Úprava hřiště u speciální školy III 5.000,00 Kč

Hodina tance 2.500,00 Kč

Plavba za zdravím aneb Škola v přírodě-příroda ve škole II. etapa 12.000,00 Kč

Přijďte se podívat, jak se u nás pěkně stoná VIII. 6.000,00 Kč

Ekologická škola VI. 6.000,00 Kč

Žádost o dotaci na MŠMT

Škola proti závislostem aneb Zdravý životní styl 70.000,00 Kč

Projekt Peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu Peníze školám, který umožňuje získat prostředky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost /OPVK/. Tento program je víceletým tematickém programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, umožní čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu /ESF/, jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie. OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednicvím vzdělávání ve všech jeho rozmatnitých formách s důrazem ne systém celoživotního učení.

Škola využila možnost zpracování projektu prostřednictvím tzv. "Šablon,", které jsou zaměřeny na jednotlivé vytipované oblasti podpory, a to čtenářská a informační gramotnost, výuka cizích jazyků, využívání ICT, matmatická a přírodovědná gramotnost.

Celkové výdaje projektu  činí Kč 973 678,00 a škola je bude čerpat v průběhu let 2011-2013.

Projekty podané v roce 2009/2010

Pardubický kraj

Zájmová činnost na speciální škkole 5.000,00 Kč

Město Ústí nad Orlicí

9. ročník tanečního maratonu 5.000,00 Kč

Speciálka slaví sedmdesátku 5.000,00 Kč

Pomáháme si navzájem VI 4.000,00 Kč

Bublibum 3.000,00 Kč

Zpíváme pro radost 4.000,00 Kč

V přírodě a o přírodě aneb Jak se chovat k životnímu prostředí 5.000,00 Kč

Úprava hřiště u speciální školy 5.000,00 Kč

Žádost o dotaci MŠMT

Škola proti závislostem aneb Zdravý životní styl 23.000,00 Kč

Žádost o dotaci Euroregion Glacensis

Projekt Paprsek radosti česko-polského pohraničí

Projekty podané v roce 2008/2009

Město Ústí nad Orlicí

Zájmová činnost ve speciální škole
Sport pro všechny II.
8.ročník tanečního maratonu
Úprava hřiště u speciální školy
Barevný propletenec
Pomáháme si navzájem V.
Zpíváme pro radost


Pardubický kraj

Sport pro všechny
Zájmová činnost na speciální škole
Šatna, hygienické kabiny a sklad TV pomůcek
Modernizace a rozšíření počítačové učebny
Dobrodružství v Cakli

.

Projekty podané v roce 2007/2008

Město Ústí nad Orlicí

Pomáháme si navzájem 3.000,-Kč
Sport pro všechny 4.000,-Kč
Chceme se vyrovnat 2.000,-Kč
Vzhůru na palubu 2.000,-Kč
7.ročník tanečního maratonu 4.000,-Kč


Pardubický kraj

Návštěva lanového centra 5.000,-Kč
Atletický čtyřboj – okresní a krajské kolo 14.000,-Kč
Chceme se vyrovnat 10.000,-Kč


Nadace partnerství

Na kole ke škole 70.000,-Kč

EVVO

EVVO 2007/2008

Za výsledky celoroční práce školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty získala škola v soutěži „Zelený ParDoubek“:

3.místo v kategorii praktických a speciálních škol / odměna 2.000,-Kč/

10. místo v kategorii základních škol /odměna 2.000,-Kč/

Certifikát „Ekologická škola Pardubického kraje 2.stupně

V listopadu škola dokončila projekt „Na kole ke škole“, na který získala dotaci 70.000,-Kč.

EVVO 2008/2009

Škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní pořádaného pod záštitou MŠMT

Škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie do speciálních nádob umístěných v prostorách školy

Projekty