Přípravný stupeň pomocné školy

Děti plní Školní vzdělávací program pro ZŠ speciální a pro přípravný stupeň a připravují se na zahájení školní docházky /již od pěti let věku/.