Charakteristika školy

Naše škola se nachází v přízemí objektu dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice,a.s. v Ústí nad Orlicí.

V MŠ a ZŠ při nemocnici se vzdělávají děti a žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě i krátkodobě nemocní, v akutním stádiu nemoci, po prodělaných operačních zákrocích a úrazech, po nástupu na plánovaná vyšetření, kdy je nutná hospitalizace. Škola disponuje oddělením školní družiny.

ŠVP má název „Plavba za zdravím“. Naše společná „plavba“ je zaměřena na individualitu každého dítěte a žáka, který se nečekaně a nedobrovolně ocitl v neznámém prostředí, bez rodiny a přátel, s různě velikou bolestí a strachem z dalších dnů.

Kontakty: