Praktická škola dvouletá, Ústí nad Orlicí

Do praktické školy dvouleté jsou přijímáni žáci se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku.

Výuka probíhá ve formě denního vzdělávání a jsou respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků po stránce psychické, fyzické i sociální. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky.