Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Mimoškolní činnost

Ozdravné pobyty, výcvikové kursy, exkurze

Ve spolupráci s Majetkovou, správní a delimitační unií odborových svazů se škole daří každým rokem uskutečnit ozdravné pobyty na různých místech naší republiky. V podzimních a zimních měsících tak odjíždí přibližně 100 žáků na šestidenní pobyt v přírodě, který je věnován zlepšování tělesné kondice, poznávání přírodních, kulturních a historických zajímavostí naší vlasti, ziskávání praktických zkušeností a dovedností. 

Mimoškolní činnost