Internát s týdenním pobytem

Pracují zde tři výchovné skupiny s kapacitou 34 žáků, je určen především dětem ze vzdálenějších míst okresu. V době mimo vyučování nabízí žákům rozmanitou zájmovou činnost pod vedením kvalifikovaných vychovatelů. Žáci se v odpoledních hodinách věnují výtvarným, hudebním, pracovním, sportovním a přírodovědným aktivitám.

Vedoucí vychovatelka: Bc. Olga Kovářová, tel.: 605 060 703, 734 445 821