Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

29.06.2018 Vysvědčení

 

Milé děti, rodiče...

Vysvědčení jsou slavnostně rozdána. Není snadné takové vysvědčení napsat. Naším úkolem je, vybavit žáky vědomostmi a dovednostmi. Někdy se nám to společně daří lépe a někdy méně. Setkáváme se celých deset měsíců a prožíváme společný čas naplněný zážitky i na mimoškolních akcích, kde se toho také mnoho naučíme a v praxi vyzkoušíme. Vysvědčení nám má odhalit, jak se nám toto vše dařilo.

Myslím, že všichni jsme udělali pořádný kus práce a zasloužíme si odměnu. Tou nám jsou tolik očekávané prázdniny. Čeká nás spostu volného času, odpočinku, výletů, dovolených a času s rodinou. Přeji nám všem, abchom si každý prázdninový den pořádně užili, ve zdraví a se svými nejbližšími.

Čas o prázdninách už nám nebude odměřovat školní zvonění... Ovšem již 3. září se škola zaplní natěšenými dětmi i učiteli a všichni si budeme štěbetat, co všechno jsme o prázdninách stihli nebo nestihli:-) 

Přeji všem dětem, jejich rodičům, kolegům a zaměstancům školy radostné prázdninové dny! Hurá ochutnat to lákavé prázdninové dobrodružství! VF 

zpět na aktuality

Aktuality