Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

27.06.2018 GDPR v naší škole

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ve škole.
Blíže v sekci Dokumenty - Informovanost GDPR

zpět na aktuality

Aktuality