Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

24.01.2018 první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ KRITERIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A NEJVYŠŠÍHO MOŽNÉHO POČTU PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

V souladu s § 60, odst.1 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění,

vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání ředitelce střední školy do 1. března 2018.

Přijímací řízení se uskuteční 25. dubna 2018.

Součástí přijímacího řízení není přijímací zkouška.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy 27. dubna 2018

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 je 10.

Kriteria přijímacího řízení:

V souladu s § 60 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. stanovuji tato kriteria přijímacího řízení:

1. Ukončení povinné školní docházky.

2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči s mentálním a kombinovaným postižením.

3. Předpoklady ke studiu dle vyjádření odborného poradenského zařízení, popř. lékaře.

V Ústí nad Orlicí dne 19. 1. 2018

Mgr. Stáňa Doležalová


ředitelka Speciální základní školy

mateřské školy a praktické školy

Ústí nad Orlicí


zpět na aktuality

Aktuality