Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

27.06.2017 Přijímací řízení na školní rok 2017/2018


                    Stanovení termínu přijímacího řízení na školní rok 2017/2018

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.394/2008 Sb., §2, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,

 

                                              VYHLAŠUJI
                 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2017/2018
                     do oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

         Přijímací řízení se bude konat v úterý 5. září 2017 v budově školy
                                      Uzávěrka 3. kola je 4. září 2017

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na www stránkách školy a informační tabuli u hlavního vchodu  5. září  2017.

V  Ústí nad Orlicí  dne  26. 6. 2017

 

Mgr. Stáňa Doležalová                                                                   
ředitelka   školy

zpět na aktuality

Aktuality