Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

19.06.2017 Arteterapie jedinců s různým typem postižení

 

V rámci projektu EU "Setkávání s rodiči", pořádá naše škola v pátek 23.6. od 8.30 do 10:30 hodin přednášku vedenou Mgr. Josefem Kotkem s názvem

ARTETERAPIE JEDINCŮ S RŮZNÝM TYPEM POSTIŽENÍ

Obsah:

Kresebné testy a jejich využití v praxi (praktická ukázka prací) - interpretace artefaktů

Metody ošetření psychických, vztahových a somatických potíží

Ukázka prací klientů trpících psychickým neklidem, úzkostí, poruchami chování, depresí, schizofrenií, bipolární poruchou apod.

V případě zájmu vyzkoušení arteterapie v praxi, následná krátká interpretace a analýza vzniklých artefaktů

Závěrečná diskuse

 

Sejdeme se v 8.15 hodin v šatně před jídelnou, přednáška proběhne ve školním klubu.

Na přednášku je potřeba se předem ve škole přihlásit!

Děkujeme a těšíme se na setkání. 

zpět na aktuality

Aktuality